Merkezi Keşfet Simülasyon Odası

Simülasyon Odası

Simülasyon Odası
Simülasyon Odası
Simülasyon Odası
Simülasyon Odası
Simülasyon Odası

Çok Amaçlı Simülasyon Odası

 - 775 m2 'ye yayılan 1.katta yer almaktadır.

 - 32 m2 'lik bir alana sahiptir.

 - Ameliyathane, Doğumhane, Yoğun Bakım Ünitesi, Acil Servis ve Hasta Odası 'na dönüştürülebilinir.

 - Tıbbi gaz donanımına sahip (Oksijen, Hava, Vakum) 2 duvar ünitesi 

 - Odanın içindeki olası tüm açıları ve sesleri kapsayacak şekilde 5 kamera ve 4 mikrofon ile kapsamlı kayıt özellikleri

 - Simülasyon kullanımı veya oda içi çözümleme oturumu için 60" akıllı TV

 - Simülasyon ve eğitim kullanımı için telefon hattı

 - Devam eden simülasyonun ve gözlem/derecelendirmenin her yönünü kontrol etmek için yükseltilmiş zemine sahip 15 m2 kontrol/gözlem odası