Kurs Kataloğu İleri Endoskopi

İleri Endoskopi

İleri Endoskopi
Özofagus SCC ve Barrett Özofagusda İleri Endoskopik Uygulamalar
Özofagus ( SSC ve barrett) erken lezyonlarını, endoskopik sınıflamalar, hedef örnekleme, tedavi seçenekleri, EMR, basit lezyonlarda ESD 
Midenin Premalign ve Malign Lezyonlarında İleri Endoskopik Uygulamalar
Midenin premalign lezyonları, detaylandırılmış endoskopik değerlendirmeler, örnekleme yapılması durumunda hedef örnekleme alanını belirlenmesi, tedavi seçenekleri, EMR, basit lezyonlarda ESD
Duodenum ve Diğer nce Barsak Premalign Lezyonlarında İleri Endoskopik Uygulamalar
Duodenum ve proksimal ince bağırsağın premelign lezyonlarını kromoendoskopik ve tedavi seçenekleri
Kolon ve Rektum Premalign ve Malign Lezyonlarında İleri Endoskopik Uygulamalar
Kolon ve rektum lezyonlarının kromoendoskopik ve NBI bazlı değerlendirmeler, lezyonlarının rezeksiyona uygunluğuna karar verilmesi, uygun lokalizasyonda ve çapı 3 cm'yi geçmeyen lezyonlara ESD
Subepitelyal Lezyonların Tanı ve Tedavisinde İleri Endoskopik Uygulamalar
Özofagus ve mide subepitalyal lezyonlarda EUS ile lezyonun kaynaklandığı yeri belirlemek ve tedavi kararını vermek
Akalazya ve Diğer Özofagus Motilite Bozukluklarında İleri Endoskopik Uygulamalar
Akalazya tanısını koymak ve tedavi seçeneklerini belirlemek
Nadir Özofagus ve Mide Hastalıklarında İleri Endoskopik Uygulamalar
Zenker Divertikülü ve gastroparezide tanı ve tedavi seçenklerini belirlemek
Reflü ve İleri Endoskopik Uygulamamlar
Endoskopik tedavi gereksinimi olan hasta belirlemek, tedavi seçenekleri üzerinde karar vermek ve uygulamak
Obezite ve İleri Endoskopik Teknikler
Obezitede endoskopik tedavi seçenekleri öğrenmek ve uygulamak
İnce Bağırsak Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde İleri Endoskopik Uygulamalar
İnce barsak hastalıklarında kapsül endoskopi ve enteroskopi gerekliliğini belirlemek ve uygulamak
Suturing ve Closing Teknikleri
Komplikasyonlara yönelik endoskopik tedavi seçeneklerini belirlemek ve uygulamak
Overstitch Kullanımı
Oversitich kullanım endikasyonlarını belirlemek ve uygulamak
Temel ESD Kursu
Endoskopik ekipmanları tanımak, Submukozal enjeksiyon sıvı çeşitlerini ve uygulamayı öğrenmek,. IT knife, Dual Knife , hemostatik forseps kullanımı öğrenmek. ESD steplerini öğrenmek ve uygulamak. Lezyonun çıkarılmasını ve uygun şekilde patolojiye gönderilmesini öğrenmek.
Submukozal Endoskopi Kursu
Endoskopi Ekipmanları tanımak, TT knife ve hemostatik forseps kullanımını öğrenmek, Tunel açılmasını, myotomi yapılmasını öğrenmek.
Polipektomi-EMR Kursu
Endoskopi ekipmanlarını ve snare çeşitlerini öğrenmek, Standart polipketomi, endolup, EMR uygulamayı öğrenmek
GİS Kanama Kursu
Çok yakında..
Stentleme
Çok yakında..
Patologlar için ESD EMR
Çok yakında..