Kurs Kataloğu Cerrahi Olmayan Kurslar STEMI Kursu

STEMI Kursu

    

    

    

 STEMI Kursu

 

Bu kurs, hastane dışı ve hastane içi personelin STEMI hastalarının değerlendirme, tanı ve tedavisine hazırlanma ve tedavisini sağlamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Bu kurs sağlık uzmanlarına 12 derivasyonlu EKG kullanmayı, STEMI (ST-segment elevasyon miyokard enfarktüsü) belirtileri için elektrokardiyogramları (EKG) yorumlamayı ve tıkanmış koroner arterin hızlı reperfüzyonu için bir bakım sistemini aktive etmeyi amaçlamaktadır.

 

 Hedefler

 

  • Tedavi hedeflerine ulaşmak için gereken adımlar da dahil olmak üzere STEMI klinik bilgileri
  • Triyaj ve akut koroner sendromların tedavisinde (AKS) anahtar bir araç olarak 12-lead EKG'de yönetimi)
  • Fibrinolitik tedavi ve perkütan koroner girişim için adımlar (PKG)
  • Ağrı kesici ve reperfüzyon tedavisi için farmakolojik ajanların belirlenmesi

 

 Katılımcılar


Sağlık uzmanları

 Kurs Süresi


1,5 gün, 12 saat