Kurs Kataloğu Cerrahi Olmayan Kurslar İleri Yaşam Desteği (İYD)

İleri Yaşam Desteği (İYD)

İleri Yaşam Desteği (İYD)
İleri Yaşam Desteği (İYD)
İleri Yaşam Desteği (İYD)
İleri Yaşam Desteği (İYD)

    

    

    

 İleri Yaşam Desteği (İYD)

 

Bu ileri düzey kurs, yüksek performanslı takım dinamikleri ve iletişim, bakım sistemleri, kardiyopulmoner arrest, acil kardiyak arrest, akut disritmi, inme ve akut koroner sendromların (AKS) tanınması ve müdahalesinin önemini vurgulamaktadır. Öğrenciler İYD becerileri uygulama ve beceri testilerini tamamlamak için çalışacaktır.

Bu kurs didaktik dersleri, simüle klinik senaryoları ve öğrenme istasyonlarını içerir.

 

 Hedefler

 

  • Etkili göğüs kompresyonları, cep maskesi cihazı ve otomatik eksternal defibrilatör (OED) kullanımı dahil olmak üzere temel yaşam destek becerileri,
  • Solunum ve kardiyak arrestin tanınması ve erken yönetimi
  • Semptomatik bradikardi gibi peri-arrest durumlarının tanınması ve erken yönetimi
  • Havayolu yönetimi
  • Akut koroner sendrom (AKS) ve inme yönetimi
  • Resüsitasyon ekibinin üyesi ve lideri olarak etkili iletişim

 

 Katılımcılar


Sağlık uzmanları

 Kurs Süresi


2 gün, 8 saat/gün