Kurs Kataloğu Cerrahi Kurslar Taze Donmuş Kadavrada Laparoskopik Radikal Prostatektomi ve Üst Üriner Sistem Cerrahi Kursu

Taze Donmuş Kadavrada Laparoskopik Radikal Prostatektomi ve Üst Üriner Sistem Cerrahi Kursu

Taze Donmuş Kadavrada Laparoskopik Radikal Prostatektomi ve Üst Üriner Sistem Cerrahi Kursu

    

    

    

 KURS İÇERİĞİ

 

LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ

 • Laparoskopik enstrüman ve aletlerin tanıtımı
 • Laparoskopik radikal prostatektomi video sunuları
 • Laparoskopik training-box eğitimi
 • İnsan taze donmuş kadavra modelinde eğitim:
      - Abdominal port yerleşimi
     - Laparoskopik radikal prostatektomi
     - Pelvik lenf nodu diseksiyonu

 

ÜST ÜRİNER SİSTEM LAPAROSKOPİK CERRAHİ

 • Laparoskopik enstrüman ve aletlerin tanıtımı
 • Laparoskopik üst üriner system cerrahilerine ait video sunuları
 • Laparoskopik training-box eğitimi
 • İnsan taze donmuş kadavra modelinde eğitim:
 • İnsan taze donmuş kadavra modelinde eğitim:
     - Abdominal port yerleşimi
     - Laparoskopik parsiyel nefrektomi
     - Laparoskopik radikal nefrektomi
     - Laparoskopik adrenalektomi
     - Laparoskopik pyeloplasti

 

 EĞİTMENLER

 

 • Prof. Dr. A. Erdem Canda
 • Prof. Dr. Ramazan Gökhan Atış
 • Doç. Dr. Mehmet Fatih Akbulut
 • Dr. Arif Özkan

 

 Kurs Süresi


1 gün

Kursa katılım sırasında son 48 saat içerisinde yaptırılmış negatif PCR testi sonuçlarının RMK AIMES girişinde ibraz edilme şartı bulunmaktadır.