RMK AIMES Hakkında Kurumlarımız

Kurumlarımız

     


Koç Üniversitesi, 1993 yılında Türkiye'de kâr amacı gütmeyen bir özel üniversite olarak kurulmuştur. Koç Üniversitesi, öğrencilerine dünya standartlarında bir eğitim sunma, fakülte öğretim kurulu araştırmalarıyla yeni bilgiler yaratma, edinilen bilgiyi toplumun yararına uygulama ve öğrencilerini en yüksek etik anlaşıyı, sosyal sorumluluk ve iyi vatandaşlık duygusu kazandırmada başarılı, bir mükemmellik merkezi olmaya çalışmaktadır.

  • Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Türkiye'nin en yeni tıp okullarından biri olarak ilk akademik yılımıza 2010-2011 'de başladık. Amacımız Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini 21. yüzyılın sağlık sorunları ile ilgilenen ve bilimin rehberliğinde tıbbi çözümler üretebilen doktorlar olarak yetiştirmektir.

  • Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

KUSON 'un misyonu, lider hemşireleri yaşam boyu öğrenmeye, etik değerlere ve insan haklarına adanmış, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip olan ve modern bir toplumun değişen sağlık gereksinimlerine ve teknolojik ilerlemesine cevap verebilen evrensel standartlarla eşit olarak eğitmektir.

 

      


Koç Sağlık Hizmetleri çatısı altında Amerikan Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi, MedAmerikan Tıp Merkezi ve Bodrum Amerikan Hastanesi faaliyet göstermektedir.

Koç Healthcare olarak, tüm hastalarımıza standart ve kaliteli bir seviyede şeffaf ve entegre sağlık hizmetleri sunmak için klinik bir yol haritası, rehberlik ve algoritmalar belirledik. Tıbbi ve idari sistemlerimiz devamlı gelişmeyi sağlamak için sürekli ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.

Hacim odaklı bir sistemden ziyade 'değer dayalı bir sistem' sağlamayı hedefliyoruz. Sonuç olarak, insan sermayemize, hasta bakımına ve prosedürlerdeki tekrarlamayı en aza indirerek zaman ve maaliyet verimliliğine büyük önem veriyoruz.

 

      


Amerikan Hastanesi, 1920 yılında ABD Deniz Kuvvetleri Amiral L. Bristol tarafından Türkiye'nin ilk kâr amacı gütmeyen özel hastanesi olarak kuruldu ve o zamandan beri köklü ve saygın bir geçmişe sahiptir. Türkiye için bir başka ilk olan hemşirelik okulu da aynı zamanda kurulmuş ve hastaneden ayrılamaz hale gelmiştir. New York 'ta bulunan İstanbul Amerikan Hastanesi Inc. tarafından desteklenip işletildikten sonra, Amerikan Hastanesi'nin mülkiyeti 1995 yılında, vakfın kuruluşundan bu yana hastaneyi destekleyen Vehbi Koç Vakfı 'na (VKV) devredildi. VKV, hastanenin Türkiye'nin sağlık sektöründe lider olma sürecinde katkıda bulunmak, hastanenin geliştirilmesi ve yenilenmesi için 300 milyon dolardan fazla yatırım yaptı.

Amerikan Hastanesi, 278 yatak ve 36 yoğun bakım yatağı bulunan genel bir akut bakım hastanesidir. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde verilen yatılı psikiyatri ve transplantasyon dışında tüm tıbbi ve cerrahi disiplinlerde sağlık hizmeti vermektedir.

Her yıl 20.000 yatan hastaya ek olarak, ayakta tedavi gören 120.000'den fazla hasta tedavi edilmektedir. Her yıl tüm cerrahi spektrumu kapsayan 10.000'den fazla operasyon gerçekleştirilmektedir.

 

      


Koç Üniversitesi Hastanesi, Eylül 2014'te bir araştırma ve eğitim hastanesi olarak faaliyete geçti. 2019 yılı itibariyle hastane kapasitesini 390 tek kişilik yatak odası ve 55 yataklı yoğun bakım ünitesine çıkarmıştır. 14 ameliyat odası ve 14  girişim odası ile 4.000'den fazla operasyon gerçekleştirilmektedir. Koç Üniversitesi Hastanesi, 2018 yılı boyunca yaklaşık 12.500 yatan ve 168.000 ayakta tedavi gören hastaya bakım vermiştir; bunların 47.000'den fazlası uluslararası hastadır.

214.000 m2 'lik bir alana yayılan Sağlık Bilimleri Kampüsü, bünyesinde Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve  Araştırma Merkezi (KUTTAM) ve AIMES'i içermektedir. Sağlık Bilimleri Kampüsü, yenilikçi yaklaşımı ve Kuzey Amerika standartlarındaki dinamik ekibi ile sağlık sektöründe nitelikli insan sermayesi oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

   


MedAmerikan Tıp Merkezi, 1997 yılında Koç Healthcare bünyesinde kurulmuştur.

MedAmerikan Tıp Merkezi, esas olarak 9000 m2'lik birinci sınıf tesislerinde ayaktan tedavilere odaklanmakta ve önde gelen doktorları ve deneyimli sağlık personeli ile uluslararası kalite standartlarında tüm tıbbi disiplinlerde hizmet vermektedir.

Günümüzde merkezde 22 konsültasyon odası, klinik laboratuvar, 2 ameliyat odası, 8 gözlem yatağı ve bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI), renkli doppler ultrasonografi, mamografi, kemik dansitometrisi ve X-ray olanaklarına sahip radyoloji kliniği bulunmaktadır.

 

      


Koç Healthcare Kurumlarına en yeni ilavemiz, Bodrum Hastanesi, 1997 yılından beri faaliyette olup hem yerli halk hem de Bodrum tatilcileri için en güvenilir sağlık hizmeti sağlayıcısı durumundadır. Amerikan Hastanesi'nin tıptaki en son gelişmeleri entegre etme ve etik ve güvenilir bir ortamda sağlık hizmeti sağlama misyonu, seçkin tıbbi ve idari personeli tarafından sunulan hizmetlerini sürekli iyileştirme konusundaki itibarını sürdürme vizyonuyla birlikte Bodrum'a aktarılmaktadır.