RMK AIMES Hakkında RMK AIMES Hakkında

RMK AIMES Hakkında

RMK AIMES Hakkında
RMK AIMES Hakkında
RMK AIMES Hakkında

Rahmi M. Koç İleri Düzey Girişimsel Tıp, Eğitim ve Simülasyon Merkezi (RMK AIMES) sadece Koç Üniversitesi tıp ve hemşirelik öğrencileri ve Koç Sağlık Hizmetleri medikal profesyonellerine hizmet etmeyi değil, aynı zamanda simülasyon kullanımı ve modern, gelişmiş eğitim yaklaşımı ile tüm bölgenin sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Sağlık eğitiminde simülasyonun kullanımı, geleneksel sınıf eğitimi ile gerçek hayat klinik uygulamalarını birleştirmektedir. Medikal simülasyonun temel amacı, insan faktörü ile ilişkili önlenebilir medikal hataların azaltılmasıdır. Güvenli bir eğitim ortamında gerçekleştirilen medikal simülasyon, enjeksiyon yapmak gibi daha basit teknik beceriler veya kardiyak kateterizasyon gibi daha komplike teknik becerilere kadar değişebilir. Simülasyon ayrıca bireyin karar alma, liderlik, etkili takım çalışması ve iletişim gibi teknik olmayan becerilerini geliştirmesine odaklanabilir.

Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) son kırk yıldır klinik yeterliliğin değerlendirilmesinde altın standart olarak kabul edilmektedir. OSCE ile ilgili binden fazla araştırma makalesi yayınlanmış ve değerlendirilebilen öğrenme çıktıları hakkında önemli bilgiler elde edilmiştir.

Standart hastalar (SP'ler), doktor-hasta etkileşiminin standartlaştırılmış bir senaryosunu gerçekleştirmek için özel olarak eğitilmiş aktörler ve OSCE tüm disiplinlerde ve sağlık eğitiminin devamında çağdaş sağlık mesleği eğitiminin giderek artan bir bölümünü üstlenmektedir. SP'ler ve OSCE'ler yüksek kaliteli eğitim ve klinik becerilerin değerlendirilmesinde temel eğitim araçlarıdır.

Kısmi beceri maketleri ve mankenler de medikal simülasyon ve eğitimde ayrılmaz bir rol oynamaktadırlar. Beceri maketleri bireysel becerilerin özgüven ve yeterliliği sağlanana kadar tekrarlanan pratiklere izin verir. Manken temelli eğitimler katılımcıları gerçekçi klinik veya klinik olmayan ortamlarda mankenler ile çalışmalarına ve önceden belirlenmiş senaryonlar ile öğrenimlerine olanak sağlar. Manken temelli simülasyonlarla öğrenilenler, sağlık bakım ortamlarının iyileştirilmesi ve gelecekte hastalara verilen hizmetin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.