Kurs Kataloğu Cerrahi Olmayan Kurslar Psoriasis Yönetimine Multidisipliner Bakış

Psoriasis Yönetimine Multidisipliner Bakış

Psoriasis Yönetimine Multidisipliner Bakış

    

    

    

 Psoriasis Yönetimine Multidisipliner Bakış

 

Psoriasis, sıklıkla eritemli skuamlı plaklarla karakterize kronik inflamatuar bir deri hastalığıdır. Uzun yıllar sürme potansiyeli olan hastalığın, çeşitli organ ve sistemleri de etkilediği iyi bilinmektedir. Bu nedenle güncel psoriasis yönetimi, yüksek etkinlik gösteren ilaç tedavilerinin yanında, etkilenen organ ve sistemlerin açığa çıkarılması, ilgili disiplinlerle birlikte hastanın değerlendirilmesi ve yönetimini de içermelidir.

 

Dermatoloji uzmanı ve asistanlarının katılımcı olmaları beklenen bu kursun amacı, dermatolojik açıdan hastalığın tanı ve tedavi güncellemesi yanında, romatoloji, gastroenterohepatoloji, endokrinoloji, kardiyoloji ve psikiyatri bakış açısı ile bu alanlarda etkilenimi olan psoriasis hastalarının yönetimini güncel bilgiler ışığında gözden geçirmektir.  

 

 

Düzenleme Kurulu: Prof. Dr. Savaş Yaylı, Prof. Dr. Sibel Alper,  Doç. Dr. Seçil Vural