Kurs Kataloğu Cerrahi Olmayan Kurslar Akut İnme Yönetimi Kursu

Akut İnme Yönetimi Kursu

    

    

    

 Akut İnme Yönetimi Kursu

 

Bu kurs iskemik ve hemorajik inmenin semptomları, tanısı ve tedavisi ile inmenin komplikasyonları hakkında eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Kurs didaktik dersler, simüle klinik senaryolar ve öğrenme istasyonlarını içerir.

 

 Hedefler

 

  • İnme için en az 3 risk faktörünü tartışılması
  • Hipoglisemi ve postiktal felç dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere nörolojik belirtilerle mevcut olabilecek veya inmeyi taklit edebilen en az 2 durumun listelenmesi
  • İskemik ve hemorajik inme tedavisinde farklılığın açıklanması
  • “Cincinnati Hastane Öncesi İnme Ölçeği” nin 3 bileşeninin irdelenmesi
  • İskemik inme hastasının fibrinolitik tedavi ile tedavi edilebileceği zaman çerçevesini belirlenmesi
  • İnme bakımının 8 Ds'sini tanımlanması
  • İnme hayatta kalma zincirinin listelenmesi
  • İnme hastalarını değerlendirme yoluyla yönetilmesi
  • İnme patofizyolojisinin tanımlanması

 

 Katılımcılar


Pratisyen hekimler, hastane öncesi bakım sağlayıcıları, Aile Hekimliği doktorları, nöroloji doktorları

 Kurs Süresi


1 gün, 8 saat